මතක තියාගන්න III

Posted Leave a commentPosted in Study Tips

ඔබත් මමත් මේ ජීවත් වෙන ලෝකය බොහොම අපූරු එකක්. ඇත්තටම අපි මේ ජීවත් වන ලෝකය ගැන, එහෙමත් නැත්නම් මේ ජීවිතය ගැන දන්නෙ ඉතාමත් අල්පමාත්‍රයක් පමණයි. ඒත් අපිට අපේ ජීවිතය යහපත්ව ගොඩ නගාගන්න, අපේ අවබෝධය තරම් උපකාර වෙන කිසිවක් නැහැ. විශේෂයෙන් අපි භාවිතා කරන, නැතිනම් ප්‍රගුණ කරන විශයයන් පිළිබඳව විශේෂ අවබෝධයක් අප සතු වියයුතුමයි. ඉතිං ඔබ […]